WYKORZYSTANIE I PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

Informujemy, że dane osobowe, które mogą zostać przekazane za pośrednictwem tej strony internetowej, jak również te, które mogą zostać przekazane w przyszłości w ramach Państwa stosunku prawnego z tym podmiotem, zostaną włączone do naszej bazy danych.

Niniejszym informujemy o następujących punktach dotyczących ochrony danych:

 

 1. Administrator danych: jesteśmy odpowiedzialni za dane zebrane w odpowiednim formularzu.
 2. Konieczność przetwarzania: Przekazanie Państwa danych poprzez odpowiedni formularz jest obowiązkowe, abyśmy mogli się z Państwem skontaktować.
 3. Cele przetwarzania danych i zasadność ich przetwarzania:
  · Aby zarządzać, administrować, świadczyć usługi lub dostarczać produkty, o które prosisz, a także, w stosownych przypadkach, w celu wypełnienia i wykonania wszelkich umów, które możesz zawrzeć, aby dowiedzieć się więcej o Twoich gustach, aby dostosować usługi do Twoich preferencji.
  · Aby wysyłać Państwu, za pośrednictwem poczty, poczty elektronicznej i innych równoważnych środków komunikacji elektronicznej, komunikaty handlowe i reklamowe dotyczące naszych produktów i/lub usług.
 4. Adresaci: Zawieramy umowy z pewnym podmiotem, który świadczy usługi takie jak utrzymanie i hosting, poprzez umowy zlecenia leczenia, aby wspierać wskazane cele leczenia.
 5. Okres przechowywania danych: Będziemy przechowywać Twoje dane tak długo, jak długo będzie trwało przetwarzanie i nie zażądasz ich usunięcia.
 6. Prawa: Mogą Państwo skorzystać z prawa dostępu, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, sprzeciwu, przenoszenia danych oraz prawa do niepodlegania decyzji opartej wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, pisząc na adres wskazany w nocie prawnej oraz cofnąć zgodę bez skutku wstecznego lub sprzeciwić się otrzymywaniu komercyjnych komunikatów reklamowych za pośrednictwem poczty elektronicznej i innych równoważnych środków komunikacji elektronicznej, wysyłając oraz złożyć skargę do organu nadzorczego, w Hiszpanii – Hiszpańskiej Agencji Ochrony Danych.
 7. Modyfikacja polityki prywatności: Zastrzegamy sobie prawo do modyfikacji Polityki Prywatności, zgodnie z własnymi kryteriami lub motywowani zmianą doktryny właściwego organu ochrony danych, ustawodawstwa lub orzecznictwa. Korzystanie z Witryny po wprowadzeniu takich zmian będzie oznaczało ich akceptację.
 8. Obowiązujące prawo: Wszelkie spory wynikające z korzystania z tej strony będą regulowane, interpretowane i przedstawiane zgodnie z prawem hiszpańskim.